Between Man and Machine? Integration, Intuition, Intelligence

Conference Organisation

Department of Digital Media Design and Graduate School of Computational Design, National Yunlin University of Science and Technology, Yunlin, Taiwan

Academic Committee:

 • Shang-Chia Chiou
 • Shing-Sheng Guan
 • Chang-Franw Lee
 • Alan Chiu
 • Teng-Wen Chang

Conference Committee:

 • Jen Yen
 • Chang-Franw Lee
 • Deng-Chuan Ca
 • Lee Ku
 • Ming-Mao Lai
 • Shyh-Huei Hwang
 • Ching Yang
 • Yao-Rong Hwang
 • Chih-Kao Nieh
 • Chao-Ming Wang
 • Kuo-Kuang Fan
 • Yu-Cheng Chuang
 • Li-Shu Lu
 • Ko-Tsung Huang
 • Cha-Lin Liu
 • Shih-Chang Chen
 • Szu-Tsung Chen
 • Wen-Shan Chang
 • Yen-Ming Huang

Paper Selection Committee:

 • Teng-Wen Chang, NYUST, Taiwan
 • Sheng-Fen Nik Chien, National Cheng-Kung University, Taiwan
 • Erik Champion, Massey University, New Zealand
 • Shang-Chia Chiou, NYUST, Taiwan

Find all CAADRIA 2009 papers on CuminCAD

→ CuminCAD bibliographic information